El franquisme a Tarragona

Relació de les víctimes de la repressió revolucionària i republicana en Tarragona (1936 – 1937)
  • 86 eclesiàstics (58 capellans i 28 religiosos) = 26,2%
  • 14 militars i forces d’ordre públic = 4,2%
  • 134 no residents a Tarragona i comarca = 40,9%
  • 93 residents a Tarragona i comarca = 28,4%
  • 327 total de víctimes
Relació de les victimes de la repressió franquista entre els anys 1939 i 1948 enterrades al cementeri de Tarragona
Total 766 persones, víctimes de la repressió durant el període des del 15 de gener de 1939 fins al mes de desembre de 1948,
757 homes i 9 dones, enterrades en el cementiri de Tarragona, a la fossa comuna o en nínxols.