Presentació

A tots els nostres associats, col·laboradors i benvolguts amics:

Tenim el plaer d’anunciar-vos l’aparició de la nostra pàgina web. Som conscients que la mateixa necessitarà introduir millores i perfilar algunes coses per a això comptem amb les vostres opinions i suggeriments, així com l’enviament de notícies rellevants de les activitats de totes les entitats memorialistes i persones interessades en el procés de la recuperació de la memòria col·lectiva, sempre de forma veraç i rigorosa.

Amb la posada en escena de la nostra pàgina web no volem convertir a la mateixa en un instrument casolà i partidista sinó que pretenem, amb la nostra actitud unitària i pluralista, enllaçar-la amb la majoria de les associacions a fi de que quan consultin la nostra puguin connectar amb les altres i al revés. Pensem que això ajudarà a la coordinació del moviment memorialista i a la rapidesa dels esdeveniments que és de preveure es disparin. L’esforç que hem realitzat totes i cadascuna de les entitats memorialistes, malgrat el desinterès d’alguns, es troben en l’inici d’aconseguir els nostres objectius DE DEBÒ, JUSTÍCIA I REPARACIÓ.

Estem molt agraïts a les associacions que s’han fet eco de les nostres activitats en les seves respectives pàgines web, entre unes altres, TODOS LOS NOMBRES, LOQUESOMOS i LA LLIBRERIA DE CAZABARET. Hem de modificar i ampliar l’apartat de contactes d’adreces de pàgines web que comparteixin els nostres objectius.

L’Associació per a la memòria històrica i Democràtica del Baix Llobregat va ser constituïda, segons acta fundacional, el 27 de maig de 2005. Amb data 8 de juny de 2005    es presenta una sol·licitud d’inscripció de la AMHDBLL en el registre d’Associacions de la Direcció general de Drets i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Des d’aquesta data i amb l’autorització de l’Ajuntament de Cornellà tenim, per a efectes burocràtics, la nostra raó social al carrer Mossèn Andreu nº13 (Biblioteca García-Nieto) 08940 de Cornellà de Llobregat (Barcelona) i els mitjans de contactes són: Telèfon 93-375.45.05- 93-376.20.11 i l’e-mail pacoruizacevedo@telefonica.net. Aquesta està inscrita en l’Agència Tributària amb el codi d’identificació fiscal definitiu G-63875389 . In el Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Cornellà amb el nombre 293, amb data 25 d’abril de 2006.

En la resolució del 15 de setembre de 2005 s’inscriu definitivament i se li atribueix el nombre 31002 de la secció 1ª del Registre de Barcelona per considerar que compleix els requisits assenyalats en les disposicions de l’articulo 22 de la Constitució Espanyola; l’articulo 9.24 de l’Estatut d’Autonomia; Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació i el Decret 206/1999 de juliol pel qual s’aprova el Reglament d’Organització i funcionament del Registre d’Associacions. Per tant assenyala aquesta resolució, l’Associació per a la memòria històrica i democràtica del Baix Llobregat, acompleix els requisits assenyalats en les disposicions esmentades.

En el punt 2.1 de la resolució es refereix a les fins de l’Associació que són: Treballar, coordinant els esforços de les persones integrants de l’Associació, des de la pluralitat, i promoure noves iniciatives, per a la recuperació i manteniment de la Memòria Històrica i Democràtica i la projecció a les noves generacions dels valors democràtics. En concret: a) Recuperar i mantenir la Memòria Històrica i Democràtica. b) Projectar els valors democràtics defensats i sorgits de la lluita antifranquista a les noves generacions.

Però hi ha altra raó molt poderosa i tradicional que vénen donades per les característiques de la comarca del Baix Llobregat que gràcies al seu esperit de lluita unitària, pluralista i solidària es va a convertir en un dels moviments socials antifranquista més importants de Catalunya, en el combat contra la dictadura franquista i a favor de les llibertats sindicals, democràtiques i nacionals de Catalunya.

Aquesta jove Associació ha nascut amb un esperit unitari i pluralista, és a dir, sense senyals d’identitat partidista envers això trobar la col·laboració i participació de la societat civil i per tant de forma col·lectiva recuperar i proclamar la memòria antifranquista com patrimoni col·lectiu i per tant el fomentar els valors en els quals es basa la convivència de la societat catalana actual. I això és així perquè la memòria col·lectiva no pot ser patrimoni de ningú. Aquests valors de democràcia i de dignitat humana han de ser l’eina perquè la nostra Associació contribueixi notablement en el Memorial Democràtic instat per la Generalitat de Catalunya, doncs som hereus de la generació que va a defensar la República.

La AMHDBLL sorgeix doncs, amb la voluntat d’unir la seva veu al costat de tots els quals en els últims anys estan treballant per a assolir recuperar i rescatar les pàgines més amargues i dures -encara que també les més determinants- de la recent història de Catalunya i Espanya, de l’oblit oficial en el qual estaven sumides, així com les històries individuals de tantes i tantes persones que algun dia, entre els anys 1936 i 1977, es van convertir en mates anònimes de la repressió franquista.

En definitiva en els objectius de la AMHDBLL no es tracta de passar comptes ara, tampoc d’una tornada al passat i menys encara d’una revenja. Estem assistint a un ressorgiment dels valors morals, ètics i polítics de la República, fins al punt que alguns d’ells ja han adquirit valor normatiu, però com membres d’una societat democràtica vam pensar que la memòria històrica dels nostres avis ha de ser reivindicada i coneguda. Pensem que existeix un deute pendent amb les mates del franquisme que una societat democràtica deu satisfer d’una vegada. Pensem que la proclamació de l’amnistia per a presos polítics i sindicals de 1977 va representar deixar en la màxima impunitat a tots els franquistes que van cometre crims a la humanitat i que aquests segons les lleis internacionals de drets humans no prescriuen. Pensem que la cridada Llei de la Memòria Històrica no contempla en tot la seva articulat l’adequat reconeixement, satisfacció moral, econòmica i que mitigui la set de justícia de les famílies agredides per la dictadura de Franco, perquè d’una vegada per sempre es vagin tancant les profundes ferides de la guerra, la postguerra i dels quaranta anys de dictadura feixista. Sense  ella mai haurà reconciliació definitiva.

Pensem que hem de donar a conèixer la història de milers i milers de republicans i republicanes que van ser víctimes de l’extermini polític del franquisme per defensar la llibertat, la democràcia i l’ordenament legal i constitucional de la II República Espanyola. Aquest, i no altre, és un dels nostres principals objectius. No ens mou cap ànim de revenja, però si exigim la justícia històrica que se’ls deu a la seva memòria.

A poc a poc estem rescatant les històries humanes i socials amagades durant tants anys, del silenci i la insensibilitat de les institucions i de la resignació de desenes de milers de famílies silenciades per la muralla administrativa i pels hereus socials del franquisme que durant més de quaranta anys va ser sepultada per a recuperar la part de la història que ens ha estat ocultada. Això forma part de la nostra activitat diària.

Tenim la ferma decisió de lluitar contra l’oblit dels perdedors d’una guerra fraticida i defensar la seva dignitat. La mentida o l’ocultament de la veritat no poden ser fonaments ferms per a construir una societat democràtica i acabar una vegada per sempre amb el mite de les dues Espanya, que àdhuc perdura.

Sabem que els nostres objectius es troben plens de dificultats. Però no hi ha gens que no pugui realitzar-se amb l’ajuda i la voluntat de tots, per això sol·licitem que s’identifiquin amb el nostre projecte i que seguiu prestant la màxima col·laboració i d’integració en l’Associació per a la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat per a ampliar una base forta, unitària i plural, d’associats perquè les fins i objectius que ens proposem es facin realitat: VERITAT, JUSTÍCIA I REPARACIÓ per a aconseguir en definitiva la condemna i il·legalització del franquisme i l’anul·lació de totes les condemnes dels Consells de guerra militars i del Tribunal d’Ordre Públic (TOP).

Les ferides no s’obriran perquè remoguem la recuperació de la memòria col·lectiva, el que passa és que els hereus socials del franquisme i la pròpia Església no han permès tancar-les mai, que és diferent. A tots els quals manifesten que la memòria no resol els problemes sinó que els complica, perquè com diuen «obren ferides», nosaltres responem que si les obre és perquè estan tancades en fals.

 En nom de la Junta Directiva i en el meu propi una forta abraçada fraternal a tots de:


Paco Ruiz Acevedo
President d’Honor de la AMHDBLL