Marcos Peralta, el obrero consciente

De vegades la història ens proporciona biografies singulars que, alhora, permeten compendiar eficaçment les transformacions socials, polítiques i econòmiques esdevingudes en un país al llarg d’una centúria. Un d’aquests casos és el de Marcos Peralta Morcillo, la trajectòria vital del qual resumeix en gran part l’evolució històrica de l’illa de Mallorca i de l’Estat espanyol en els decennis centrals del segle xx. En certa manera, Peralta podria ser considerat el prototip d’activista obrer de l’època franquista, capaç de liderar dins l’àmbit local la reconstrucció d’uns sectors populars enfonsats arran de la derrota del 1939, gràcies a unes dosis notables de carisma, constància i formació autodidàctica.

–> Llegir l’article sencer